Algengar spurningar um bótarétt

Hvað má líða langur tími eftir slys þar til ég hef samband?

Best er að hafa samband eins fljótt eftir slys og mögulegt er, þá hefjumst við handa við að safna gögnum. Í mörgum tilfellum þarf að tilkynna slys innan árs á það t.d. við um frítímaslys og vinnuslys.

Get ég fengið bætur ef ég var í órétti?

Já, þú getur fengið bætur þó þú hafir verið í órétti.

Get ég fengið bætur ef ég lendi í óhappi á leiðinni í vinnuna?

já, launþegatrygging atvinnurekanda bætir líkamstjón vegna slyss til og frá vinnu. Launþegar eru tryggðir skv. kjarasamningum.

Get ég fengið bætur ef ég var í mínum eigin frítíma?

Já, í heimilistryggingu er innifalin frítímaslysatrygging.

Hvaða gögn þarf ég að fá og geyma eftir slysið?

Tryggingaréttur sér um að afla allra gagna, eina sem tjónþoli þarf að geyma og halda utan um eru reikningar sem falla til vegna slyssins. Tryggingaréttur sér um að innheimta útlagðan kostnað samkvæmt þeim reikningum, slasaða að kostnaðarlausu.

Hvað get ég fengið mikið í bætur?

Upphæð bóta er mismunandi eftir tegundum slysa.  T.d. fer upphæð bóta slyss sem verður í frítíma eftir þeirri tryggingu sem slaði er með á slysdegi. 

Hver borgar bæturnar?

Í langflestum tilfellum eru það tryggingafélög sem greiða bætur. T.d.  að ef um er að ræða umferðarslys þá greiðir tryggingafélag ökutækis sem olli tjónininu bætur. 

Hvað þarf ég að borga lögfræðingum?

Tryggingaréttur tekur enga þóknun nema slasaði fái bætur. Þóknun er alltaf árangurstengd og fer því eftir upphæð bóta sem slasaði fær. Kostnaður er gerður upp við lok máls. Slasaði greiðir aldrei sérstaka þóknun fyrir viðtal og getur alltaf leitað til okkar sér að kostnaðarlausu.  

Fæ ég einhvern kostnað greiddan, til dæmis ferðakostnað?

Já, útlagður kostnaður eins og ferðakostnaður er greiddur og fer upphæð eftir þeirri trygginu sem gildir um slysið. 

Eru bætur fyrir fatnað og annað sem eyðileggst?

Já í flestum tilfellum, en upphæð fer eftir þeirri tryggingu sem slysið fellur undir.

Eru allar tryggingar jafn góðar, hvað þarf maður að hafa ef maður stundar áhættuíþróttir í frítíma?

Nei, það þarf að kynna sér skilmála tryggingar mjög vel. Tryggingafélögum ber skylda til að upplýsa tryggingataka um þá skilmála. Athuga þarf þær upphæðir sem gilda og þá kaupa tryggingu í samræmi við þarfir sínar. Í sumum tilfellum borgar sig að skoða sérstaka slysatryggingu. 

Hvaða ferli tekur við þegar vinnuslys eiga sér stað, eins og við sáum í Verbúðinni á RÚV? Hvaða rétt eiga Pétur (Sveppi) og Einar (Gói) ?

Pétur á rétt á bótum úr launþegatryggingu og einnig þarf að skoða ábyrgðartryggingu vinnuveitanda.  Launþegatrygging greiðir honum bætur vegna miska eða skerðingu á lífsgæðum, hann fær greiddan útlagðan kostnað frá Sjúkratryggingum Íslands og miskabætur skv. lögum um almannatryggingar. Þá fær Pétur greiddar bætur skv. skaðabótalögum þar sem aðbúnaður á vinnustað var ekki í samræmi við lög og reglur.  Þá fær hann auk þess bætur fyrir framtíðartekjutap, þar sem hann hefur orðið fyrir skerðingu á hæfi til afla tekna.

Eftir að Pétur hefur leitað til læknis þá hefur hann samband við Tryggingarétt og veitir lögmönnum umboð til að sjá um alla þætti er varðar slysið.

Tryggingaréttur tilkynnir slysið til tryggingafélags vinnuveitanda og Sjúkratrygginga Íslands.

Tryggingaréttur sér um að afla gagna og öll samskipti við tryggingafélagið sem umræðir, þ.m.t. innheimta á útlögðum kostnaði og innheimta á tímabundnu tekjutapi.

Pétur þarf að einbeita sér að því að ná bata og sinna fyrirmælum frá læknum.

Þegar meðferð er lokið þá er tímabært að meta afleiðingar tjónsins.  Mat fer þó aldrei fram fyrr en í fyrsta lagi ári eftir slys.

Þá setja lögmenn Tryggingaréttar upp matsbeiðni og velja matsmenn með hliðsjón af þeim áverkum sem viðkomandi hlaut í slysinu.

Eftir matsfund skila matsmenn matsgerð um afleiðingar slyssins.

Tryggingaréttur reiknar út bótafjárhæð í samæmi við niðurstöðu matsgerðar og gerir kröfu um greiðslu á bótum til tryggingafélags.

Einar á rétt á bótum skv. skaðabótalögum, þannig fær hann miskabætur, bætur fyrir framtíðartekjutap, þjáningabætur og bætur fyrir tímabundið tekjutap.  Ferlið er það sama og hér að ofan.